Правна информация

Съдържание

ISUZU/Петрос Петропулос АД полага всички усилия, за да гарантира точността на информацията на този сайт, но не може да гарантира точността й по всяко време. Представените на уебсайта снимки, спецификации и технически характеристики може да се отнасят до модели, които не се внасят на Гръцкия пазар.

ISUZU/Петрос Петропулос АД запазва правото си да променя спецификациите, техническите характеристики, оборудването, цените, без предизвестие.

Посочените цени са ориентировъчни цени на дребно и могат да се различават от цените, които предоставя Мрежата от оторизирани търговци и сервизи на ISUZU/Петрос Петропулос АД.

Въвеждане на лични данни

Личните данни, които въвеждате в сайта на ISUZU/Петрос Петропулос АД ще бъдат използвани с цел да ви се осигури по-добра осведоменост. ISUZU/Петрос Петропулос АД обещава, че няма да предостави вашите лични данни на трети страни без вашето съгласие.

Авторски права

Съдържанието на този сайт е авторско право на ISUZU/Петрос Петропулос АД. Всяка информация (текст, снимки, графики), които се съдържат в сайта, може да бъдат използвани само за лична, некомерсиална употреба. Незаконно е копирането, възпроизвеждането, промяната по какъвто и да било начин, на част или на цялото съдържание на сайта, без предварителното писмено съгласие на ISUZU/Петрос Петропулос АД.

Търговски марки

Всички търговски марки, лога, наименования на услуги, представени на този сайт са собственост на ISUZUMOTORSLIMITED Япония или на трети страни.

ЯПОНСКА ТЕХНОЛОГИЯ.
СВЕТОВНА РЕПУТАЦИЯ