Правна информация

Съдържание

ISUZU/София Франс Ауто АД полага всички усилия, за да гарантира точността на информацията на този сайт, но не може да гарантира точността й по всяко време. Представените на уебсайта снимки, спецификации и технически характеристики може да се отнасят до модели, които не се внасят на българския пазар.

ISUZU/София Франс Ауто АД запазва правото си да променя спецификациите, техническите характеристики, оборудването, цените, без предизвестие.

Посочените цени са ориентировъчни цени на дребно и могат да се различават от цените, които предоставя Мрежата от оторизирани търговци и сервизи на ISUZU/ София Франс Ауто АД.

Въвеждане на лични данни

Личните данни, които въвеждате в сайта на ISUZU/София Франс Ауто АД ще бъдат използвани с цел да ви се осигури по-добра осведоменост. ISUZU/София Франс Ауто АД обещава, че няма да предостави вашите лични данни на трети страни без вашето съгласие.

Авторски права

Съдържанието на този сайт е авторско право на ISUZU. Всяка информация (текст, снимки, графики), които се съдържат в сайта, може да бъдат използвани само за лична, некомерсиална употреба. Незаконно е копирането, възпроизвеждането, промяната по какъвто и да било начин, на част или на цялото съдържание на сайта, без предварителното писмено съгласие на ISUZU.

Търговски марки

Всички търговски марки, лога, наименования на услуги, представени на този сайт са собственост на ISUZU MOTORS LIMITED Япония или на трети страни.